Afval: wat doe ik met een mondkapje

U kunt een mondkapje bij het restafval weggooien. In verpleeg- en verzorgingshuizen en ook in de thuiszorg gelden andere regels omdat het dan bedrijfsafval is. Deze instellingen zijn verantwoordelijk voor een veilige afvalinzameling van medisch materiaal, daar zijn allerlei regels aan verbonden.

Voor meer informatie ga naar de afvalscheidingswijzer.